Ngày 02 tháng 12 năm 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lương Sơn đã tổ chức Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trung học cơ sở huyện Lương Sơn, năm học 2017-2018